Kierowców będzie mógł skontrolować także pieszy patrol straży miejskiej. Teraz mogą oni zatrzymać kierowcę, jeżeli dysponują oznakowanym pojazdem.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce zmienić obecny stan prawny. Przygotowało projekt zmiany rozporządzenia z 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz.U. nr 132, poz. 841). Nowa regulacja umożliwi kontrolę kierowców nie tylko pieszym patrolom straży miejskiej, ale także strażnikom leśnym i funkcjonariuszom straży parków.
Zaproponowana zmiana polega na wykreśleniu par. 14 ust. 3 obecnego rozporządzenia, które stanowi, że strażnik gminny (miejski), strażnik leśny i funkcjonariusz straży parku jest upoważniony do zatrzymywania pojazdów, jeżeli dysponuje oznakowanym pojazdem służbowym. W praktyce przepis ten nie sprawdził się. Okazuje się, że szczególnie w miastach strażnicy miejscy patrolują ulice głównie pieszo. Nie mogą oni jednak zatrzymywać kierowców, którzy poruszają się nieprzepisowo.
Zmiana przepisu nie oznacza jednak, że każdy pieszy patrol będzie mógł zatrzymywać kierowcę. W dalszym ciągu funkcjonariusze straży miejskich będą musieli posiadać odpowiednie upoważnienie do kontroli ruchu drogowego, które jest wydawane przez komendanta miejskiej policji. Ponadto jest one wydawane po ukończeniu specjalnego szkolenia.