Zakup nowego uzbrojenia, sprzętu i pojazdów, a także remonty i przebudowy więzień to tylko niektóre zmiany przewidziane w projekcie "Programu modernizacji służby więziennej w latach 2017-20".

Na realizację programu ma być w sumie wydane ponad 2 miliardy zł. Jego celem jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa zakładów karnych i aresztów śledczych przez ich doposażenie w odpowiedni sprzęt oraz polepszenie warunków pełnienia służby w więziennictwie.

Planuje się zakup m.in. 1200 subkarabinków automatycznych za 4,8 mln zł oraz 400 granatników za 2,4 mln zł. Łączna kwota zaplanowanych zakupów uzbrojenia wynosi 12 mln zł.

Ponadto ma być kupionych m.in. 1000 zestawów ochronnych udaroodpornych, 1500 kasków ochronnych z osłoną twarzy, 1000 kamizelek kuloodpornych, 500 kajdanek na ręce i nogi oraz 500 pałek typu Tonfa. Łączna kwota zaplanowanych zakupów sprzętu i wyposażenia specjalnego wynosi 8,7 mln zł.

Reklama

Ma również nastąpić modernizacja systemów informatycznych i systemów łączności SW. W ocenie projektodawców system łączności radiowej SW z 2000 r. stał się bowiem przestarzały.

Program zakłada też poprawę stanu infrastruktury więziennej. "Zły stan techniczny pawilonów penitencjarnych, podobnie jak stan znacznej części pozostałej infrastruktury budowlanej pozostającej w zarządzie SW, wymaga podjęcia odpowiednich działań, które zapobiegną postępującej dekapitalizacji" - napisano w uzasadnieniu. Szacowany koszt poprawy stanu technicznego więzień wynosi 823 mln zł.

Mają być też wymienione wyeksploatowane pojazdy SW. Planuje się kupno 36 więźniarek (do transportu 18 osób) - za kwotę 23 mln zł. W sumie ma dojść do wymiany 200 pojazdów.

W programie uwzględniono też zakupy sprzętu medycznego dla więziennej służby zdrowia na kwotę 15 mln zł. Ma to ograniczyć wydatki na świadczenia zdrowotne wykonywane w placówkach pozawięziennych.

Przewidziano również "wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy". Planowane są podwyżki dla funkcjonariuszy SW (w 2018 r. łączny wzrost uposażeń, w porównaniu z 2016 r., wyniesie 274 zł, czyli o 6 proc. więcej) oraz dla pracowników cywilnych (łączne podwyżki w 2020 wyniosą 597 zł., czyli 16 proc. więcej w porównaniu z 2016 r.).

Obecnie projekt odpowiedniej ustawy, opracowany w resorcie sprawiedliwości, czeka na opinię Stałego Komitetu Rady Ministrów. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Łukasz Starzewski (PAP)

sta/ wkt/PS