Zaangażowanie obu stron będzie się koncentrowało wokół wsparcia rozwoju młodych firm, które chcą rozwijać rynek nowoczesnej medycyny w Polsce.

PS