Ministerstwo Sprawiedliwości podało wstępne wyniki egzaminów na aplikacje prawnicze, które odbyły się 24 września.

Przystąpiło do nich łącznie ok. 8390 osób, w tym na aplikację adwokacką – ok. 2960 kandydatów, na aplikację radcowską – ok. 4 350 osób, na aplikację notarialną – ok. 730 chętnych, a na aplikację komorniczą – ok. 350 osób.

Zdający rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, liczący 150 pytań, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi. Zaliczyły osoby, które odpowiedziały poprawnie na co najmniej 100.

W związku ze zmianą przepisów, po raz pierwszy zastosowane zostały rozwiązania wyrównujące szanse dla osób niepełnosprawnych. W 9 komisjach dla takich kandydatów czas na rozwiązywanie testu został wydłużony o 75 minut. Ponadto 1 osoba skorzystała z możliwości szczególnego sposobu rozwiązywania zestawu pytań testowych, a dla 4 piszących egzemplarze testu i karty odpowiedzi wydrukowane zostały większą czcionką.

Jak podaje MS, według nieoficjalnych danych, pozytywny wynik z egzaminów uzyskało ok. 3420 osób, czyli ponad 40 proc. wszystkich zdających.

Wyniki egzaminów na poszczególne aplikacje kształtują się następująco:

  • egzamin wstępny na aplikację adwokacką zdało ok. 42 proc., tj. ok. 1260 osób (dla porównania, w roku 2015 zdawalność wyniosła 37,5 proc.),
  • egzamin wstępny na aplikację radcowską zdało ok. 40 proc., tj. ok. 1730 osób (w roku 2015 zdawalność wyniosła 34,4 proc.),
  • egzamin wstępny na aplikację notarialną zdało ok. 44 proc., tj. ok. 320 osób (w roku 2015 zdawalność wyniosła 39,5 proc.),
  • egzamin konkursowy na aplikację komorniczą zdało ok. 31 proc., tj. ok. 110 osób (w roku 2015 zdawalność wyniosła 64,4 proc.).

Wyniki tegorocznych egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną są lepsze niż w roku ubiegłym. Jedynie test na aplikację komorniczą wypadł słabiej.

Ze wstępnych informacji uzyskanych od przewodniczących komisji egzaminacyjnych wynika, że:

  • na aplikację adwokacką najwyższą zdawalność stwierdzono w komisji egzaminacyjnej w Szczecinie – ok. 56 proc. najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Koszalinie i Płocku – ok. 15 proc.,
  • na aplikację radcowską najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej nr 1 w Krakowie – ok. 56 proc., najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Kielcach – ok. 22 proc.,
  • na aplikację notarialną najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Poznaniu – ok. 54 proc., najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Gdańsku – ok. 40 proc.,
  • na aplikację komorniczą najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Łodzi – ok. 43 proc., najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Warszawie – ok. 26 proc..

Tegoroczne testy wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi dostępne TUTAJ.

PS/źródło: MS