Zdający rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, liczący 150 pytań, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi. Zaliczyły osoby, które odpowiedziały poprawnie na co najmniej 100.

W tym roku po raz pierwszy na egzaminach wstępnych wprowadzono możliwość wydłużenia czasu egzaminu wstępnego dla osób niepełnosprawnych oraz szczególnego sposobu rozwiązywania przez te osoby zestawu pytań testowych.

Najwięcej osób chciało rozpocząć szkolenie na aplikacji radcowskiej ( blisko 4471 piszących), zaraz potem na adwokackiej ( blisko 3048 kandydatów), notarialnej ( blisko 765 osób) i komorniczej ( blisko 372 osób).

W tym roku egzaminy poszły lepiej niż w ubiegłym ( TUTAJ WYNIKI).

Poniżej prezentujemy tegoroczne testy wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi:

PS/źródło: MS