Ponad 8,6 tys. osób ma przystąpić w sobotę do państwowych egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą. Egzaminy rozpoczną się o godz. 11 w 24 miastach w Polsce.

Spośród 8 tys. 656 osób, które zostały dopuszczone do tegorocznych egzaminów, najwięcej - 4 tys. 471 osób - może przystąpić do egzaminu na aplikację radcowską. Na aplikację adwokacką dopuszczonych zostało 3 tys. 48 kandydatów, notarialną - 765, zaś komorniczą 372.

Kandydaci na aplikantów będą rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, liczący 150 pytań, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi. Czas na rozwiązanie testu wynosi 150 minut. Pozytywny wynik otrzyma kandydat, który odpowie poprawnie co najmniej na 100 pytań.

Jak poinformował resort sprawiedliwości w tym roku po raz pierwszy wprowadzono możliwość wydłużenia czasu egzaminu dla osób niepełnosprawnych oraz szczególnego sposobu rozwiązywania przez te osoby zestawu pytań testowych.

Egzaminy na aplikacje zostaną jednocześnie przeprowadzone przez 68 komisji egzaminacyjnych - 28 komisji zajmujących się aplikacją adwokacką, 27 komisji ds. aplikacji radcowskiej, sześć komisji ds. aplikacji notarialnej oraz siedem komisji ds. przeprowadzenia egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą.

W skład każdej z komisji egzaminacyjnej wchodzi siedem osób: przedstawiciele ministra sprawiedliwości: sędziowie sądów powszechnych, sądów administracyjnych i Sądu Najwyższego, a ponadto osoby delegowane przez odpowiednie organy samorządów: adwokackiego, radcowskiego, notarialnego i komorniczego oraz pracownik naukowy będący co najmniej doktorem habilitowanym nauk prawnych. W przypadku aplikacji adwokackiej i radcowskiej, w skład komisji wchodzi ponadto prokurator.

W ubiegłym roku do egzaminów na aplikacje prawnicze łącznie przystąpiło 8 tys. 931 osób, a zdało je łącznie 3 tys. 381 osób. Spośród 2 tys. 945, które przystąpiły do egzaminu na aplikację adwokacką, zdało 37,5 proc. Natomiast spośród 4 tys. 645 osób zdających na aplikację radcowską egzamin zakończył się pozytywnie dla 34,4 proc. zdających.

Największa zdawalność w zeszłym roku była w przypadku aplikacji komorniczej - ponad 64 proc. pozytywnych wyników na 601 zdających. Z kolei w przypadku egzaminu na aplikację notarialną - spośród 740 osób zdało 39,5 proc.

Szacunkowe wyniki tegorocznych egzaminów będą najprawdopodobniej znane w przyszłym tygodniu.