Najwyższy sąd administracyjny we Francji zawiesił stosowanie przepisów wprowadzonych przez nadmorskie miasto Villeneuve-Loubet, które zakazało noszenia na plaży kostiumów kąpielowych zgodnych z zasadami islamu.

W ocenie Rady Stanu, najwyżej francuskiej instancji odwoławczej w sprawach administracyjnych, zakaz "poważnie i wyraźnie niezgodnie z prawem naruszył fundamentalne wolności przemieszczania się i wyznania oraz wolność osobistą". To precedensowe rozstrzygnięcie będzie istotną wskazówką dla pozostałych 30 miast, które wprowadziły podobne zakazy co Villeneuve-Loubet. Tym niemniej mer Sisco, miasta, gdzie zakaz noszenia burkini na plaży właśnie obowiązuje, już zapowiedział, że nie zamierza go cofnąć.

Skargę na przepisy zakazujące noszenia muzułmańskich kostiumów kąpielowych wniosła grupa aktywistów, która dowodziła, że stygmatyzują one wyznawców islamu we Francji, a także ograniczają wolność osobistą kobiet.

Rozstrzygnięcie nie jest jednak ostateczne, bo zgodnie z francuskim prawem sąd może wydać tymczasową decyzję zawieszającą stosowanie określonych przepisów, zanim wyda właściwy wyrok co do ich legalności.