W postanowieniu prokurator uznał, że działanie prezes Rady Ministrów nie wypełniało znamion przestępstwa z art. 231 par. 1 k.k. Zdaniem śledczych brak publikacji wyroku nie spowodował szkody w interesie publicznym lub prywatnym.

HFPC nie zgodziła się z tą tezą i wniosła do sądu zażalenie na tę decyzję. Zarzuciła w nim prokuraturze naruszenie co najmniej kilku przepisów kodeksu postępowania karnego, w tym zasad swobodnej oceny dowodów oraz obiektywizmu.

W ocenie HFPC odmowa publikacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego doprowadziła do powstania szkody o charakterze ustrojowym, politycznym, ekonomicznym, a także wizerunkowym.

Sprawa zostanie rozpoznana w składzie 3 sędziów zawodowych.

PS/źródło: HFPC