Zanosi się na kolejną wojnę komorników z firmami windykacyjnymi o wierzyciela. Przedsiębiorcy, którzy dochodzą dużych roszczeń od kontrahentów, coraz częściej wybierają firmy windykacyjne.
Uważają je za tańsze, szybsze i skuteczniejsze. Windykatorzy przy przyjmowaniu samej sprawy nie pobierają opłat. Gdy nie odzyskają pieniędzy, to nie żądają od klienta zapłaty za pracę. Nowelizacja ustawy o komornikach wprowadziła dodatkowe obciążenia dla wierzycieli, którzy muszą płacić za poszukiwanie majątku dłużnika. Wierzyciele ponoszą też koszty nieskutecznych działań komorników. Firmy windykacyjne mogą niedługo zmonopolizować rynek. To nie będzie korzystne dla wierzycieli i komorników. Potrzebna jest więc nowelizacja ustawy o komornikach i egzekucji, która wprowadzi prawidłowe zasady finansowania egzekucji komorniczej i uzależni wysokość opłat od efektu działań komornika.