Organizacja przypomina, że prokuratura nie jest organem uprawnionym do rozstrzygania sporów o charakterze konstytucyjnym oraz zwraca uwagę, że okoliczności śledztwa prowadzonego w sprawie niedopuszczenia do orzekania trzech sędziów przez prezesa Andrzeja Rzeplińskiego są formą nacisku politycznego, mimo że jest to postępowanie przeciwko niemu.

Fundacja wystąpiła także do katowickiej prokuratury regionalnej z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, który prokurator prowadzi wspomniane śledztwo (rzecznik prasowy odmówił FOR podania jego imienia i nazwiska).