W miejsce Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) zostanie utworzona jedna instytucja. Jej funkcjonowanie ma przynieść oszczędności i poprawić efektywność systemu pomocy dla rolnictwa.
Nowa jednostka przyjmie nazwę Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich (AROW), a nad przepisami umożliwiającymi jej powstanie pracuje właśnie resort rolnictwa.
Ministerstwo przewiduje, że utworzona instytucja będzie wykonywać większość zadań, które realizuje obecnie ARR i ANR. Dalej będzie natomiast działać Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), która dodatkowo przejmie te funkcje pierwszej z łączonych jednostek, które nie trafią do AROW.
Nowy urząd ma prowadzić kompleksową politykę rolną obejmującą m.in. zadania z zakresu marketingu rolniczego, budowy systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii, integrowania i wzmacniania systemu nadzoru nad spółkami o szczególnym znaczeniu dla gospodarki. Docelowo AROW ma mieć również kompetencje dotyczące doradztwa rolniczego oraz programowania urbanistyczno-planistycznego dla obszarów wiejskich. Jednostka będzie miała status państwowej osoby prawnej.