Wypis i wyrys z ewidencji gruntów to dokument niezbędny np. przy zakładaniu księgi wieczystej czy zawieraniu umowy notarialnej sprzedaży działki.

Wniosek o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków składamy w starostwie powiatowym właściwym miejscowo dla interesujących nas działek, a w przypadku dużych miast na prawach powiatu - wniosek należy złożyć w wydziale zajmującym się geodezją i katastrem urzędu miejskiego. Wniosek składamy na formularzu, który jest dostępny w wydziale geodezji oraz nierzadko także na stronie www urzędu.

Aby wnioskować o wypis musimy znać numer ewidencyjny działki. Znajdziemy go w księdze wieczystej danej nieruchomości (jeśli jest założona) albo w notarialnej umowie kupna. Jeśli nie mamy ani księgi wieczystej ani umowy notarialnej, wówczas numer działki możemy uzyskać w wydziale geodezji starostwa powiatowego (urzędu miejskiego).

Uzasadnienie. Aby skutecznie złożyć wniosek musimy uzasadnić, do czego jest nam wypis i/lub wyrys potrzebny (rubryka nr 11: Wykazanie interesu prawnego... ). Wypis i wyrys może nam być potrzebny do np. postępowania w sądzie, założenia księgi wieczystej czy aktu notarialnego sprzedaży. Pamiętaj, by uzasadnienie uwiarygodnić dołączonym dokumentem, np. o postępowaniu sądowym. Wymóg wskazania interesu prawnego nie dotyczy właścicieli (współwłaścicieli) oraz innych osób widniejących w operacie ewidencji gruntów do nieruchomości objętej wnioskiem.

Podobny temat: Wpis i wykreślenie z księgi wieczystej. Krok po kroku >>>

Pełnomocnictwo. Jeśli składamy wniosek przez pełnomocnika musi on dołączyć pisemne umocowanie do tej czynności wraz z dowodem uiszczenia 17 zł opłaty za pełnomocnictwo. Osoba umocowana do działania w imieniu podmiotu gospodarczego także musi załączyć pisemne umocowanie np. wydruk KRS w przypadku prokurenta (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za prokurę).

Wypis uproszczony. Od 1 lipca tego roku można wnioskować także o uproszczony wypis z rejestru gruntów (bez adnotacji dotyczących jakości danych ewidencyjnych oraz klauzuli upoważniającej do oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej na podstawie tego dokumentu). Opłata za wypis uproszczony wynosi 15 zł za 1 działkę ewidencyjną, 12 zł za działkę przy zamówieniu od 2 do 10 działek oraz 6 zł za działkę przy zamówieniu powyżej 10 działek.

Warto wiedzieć: Jak uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie cywilnej? >>>

Wniosek wygląda tak:

ikona lupy />

Pobierz wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków w formacie DOC do wypełnienia na komputerze >>>

Pobierz wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków w formacie PDF >>>

Złóż wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków online (ePUAP) >>>

Koszty

Uzyskanie wypisu i/lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków wiąże się z następującymi kosztami:

 • 40 zł - wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego
 • 50 zł - wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego
 • 24 zł - wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu elektronicznego
 • 30 zł - wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego
 • 140 zł - wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego
 • 150 zł - wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego
 • 105 zł - wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego
 • 110 zł - wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego
 • 25 zł - wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu elektronicznego

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (zobacz tekst)
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (zobacz tekst ujednolicony)