Zdaniem samorządu adwokackiego przepisy nowelizacji ustaw o policji i innych służbach w zakresie gromadzenia, rejestrowania, kwalifikowania i niszczenia informacji objętych tajemnicą obrończą i tajemnicą adwokacką powinny zostać uznane za niekonstytucyjne.

Główne zarzuty NRA odnoszą się do regulacji dotyczących tajemnicy obrończej oraz adwokackiej. W tym pierwszym przypadku adwokaci zwracają uwagę, że nowelizacja odchodzi od rygorystycznej ochrony informacji uzyskanych w toku prowadzenia działań operacyjnych wobec obrońcy. Po pierwsze, to sam organ dokonujący czynności ocenia, czy informacje zebrane w trakcie czynności stanowią tajemnicę obrończą. "Funkcjonariusz, wchodząc w posiadanie, chociażby, zapisu korespondencji elektronicznej prowadzonej pomiędzy adwokatem a klientem, nie ma możliwości ustalenia, czy korespondencja taka dotyczy prowadzonej obrony, porady prawnej w sprawie innej niż karna, czy też jest jedynie korespondencją prywatną, nie związaną z wykonywaniem zawodu adwokata" - czytamy we wniosku. Co więcej stanowisko samego obrońcy nie ma żadnego znaczenia dla dokonywanej przez funkcjonariusza oceny pozyskanego materiału.