To odpowiedź na wystąpienie rzecznika praw obywatelskich, w którym RPO podnosił, że obecnie obowiązujące w tym zakresie przepisy, mogą naruszać prawo do obrony.

Minister sprawiedliwości przyznał, że w jednostkowych przypadkach może zaistnieć problem z obowiązkiem dochowania przez strony ustawowego terminu zawitego do wniesienia apelacji. Jednak, mimo tego, obecnie nie planuje zmian legislacyjnych w tej kwestii.

Zaznaczył, że w większości spraw odwołujący się nie skarżą wyroku w całości, co oznacza, że czas potrzebny na sporządzenie apelacji jest co do zasady krótszy niż ten potrzebny na sporządzenie uzasadnienia wyroku przez sąd.

PS/źródło: RPO