Wynajmujesz komuś mieszkanie i lokator nie płaci czynszu? Prosisz, ponaglasz, dzwonisz i nic z tego? To powszechny problem, z który mierzyć się muszą właściciele lokali na terenie całej Polski. W takiej sytuacji można podjąć odpowiednie kroki prawne.

Dochód z wynajmowanego mieszkania może stanowić lwią część budżetu domowego. Oczywiście, jeśli lokator bądź lokatorzy regulują swoje zobowiązania na czas. W innym przypadku możemy mieć problem, jeśli w znacznej mierze opieramy na tym swój budżet.

Niezależnie od okoliczności, z powodu których lokator przestał regulować należności, właściciel nieruchomości zawsze ma prawo dochodzić zaległego czynszu

Lokator nie płaci czynszu. Jakie kroki podjąć?

Jak informuje kpr-restrukturyzacja.pl, możliwości jest sporo. Oto najpopularniejsze:

Wezwanie do zapłaty pełnej kwoty zaległości. Takie wezwanie należy skierować do najemcy bezpośrednio po tym, gdy okaże się, że próby w pełni ugodowego załatwienia sprawy spełzły na niczym. W wezwaniu trzeba jednoznacznie wskazać termin, do którego lokator powinien spłacić pełną kwotę z tytułu niepokrytego czynszu oraz podać, że niewywiązanie się z tego obowiązku spowoduje skierowanie sprawy do sądu;
Wypowiedzenie stosunku najmu. Takie wypowiedzenie można przedłożyć od razu wraz z wezwaniem do zapłaty. Można również poczekać na rezultat wezwania i wypowiedzieć najem dopiero wówczas, gdy lokator nie ureguluje należności. Trzeba tu jednak pamiętać, że rozwiązanie najmu "z dnia na dzień" może okazać się bardzo trudne. Należy liczyć się z zachowaniem okresu wypowiedzenia;
Skierowanie sprawy do sądu. To najprostszy sposób do uzyskania tytułu wykonawczego, który pozwoli na rozpoczęcie i przeprowadzenie egzekucji komorniczej w stosunku do lokatora.


Art. 688 Kodeksu cywilnego wskazuje, że za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na jego utrzymaniu, którzy nie są w stanie utrzymać się samodzielnie. Odpowiedzialność tych osób ogranicza się jednak do wysokości czynszu i innych należnych opłat za okres ich stałego zamieszkiwania.


Eksmisja lokatora. Jak to zrobić?

Masz już dość ciągłego proszenia się o zapłatę należnych ci pieniędzy za wynajem? Czas na eksmisję lokatora. Nie jest to jednak takie łatwe. Można by wręcz pokusić się o stwierdzenie, że to trudna sztuka, pozbyć się takiej osoby zgodnie z literą prawa. W grę wchodzą kwestie związane z ochroną praw lokatorów.

Eksmisja może nastąpić tylko i wyłącznie na mocy wyroku sądu. Tak więc właściciel lokalu musi najpierw złożyć w sądzie stosowny pozew i wygrać sprawę. Dopiero, gdy taki wyrok się uprawomocni, można przeprowadzić eksmisję. Jest ona wyłączną kompetencją komornika sądowego. Właściciel lokalu nie może eksmitować lokatora na własną rękę. Natomiast komornik ma prawo – w razie konieczności – przybrać sobie do pomocy funkcjonariuszy policji. Wyroków sądowych nakazujących opróżnienie lokalu nie wykonuje się jednak w okresie od 1 listopada do 31 marca roku następnego włącznie, jeżeli osobie eksmitowanej nie wskazano lokalu, do którego ma nastąpić przekwaterowanie.

Warto też zaznaczyć, że pozew powinien zostać złożony dopiero po wypowiedzeniu najmu lokatorowi i po upływie terminu wypowiedzenia.Umowa najmu okazjonalnego. Co to?

Jak informuje kpr-restrukturyzacja.pl, opcją która może przeciwdziałać trudnościom w stosunkach z lokatorem jest skorzystanie z tzw. najmu okazjonalnego, który jest uregulowany we wspomnianej ustawie o ochronie praw lokatorów. Zgodnie z jej treścią:

– umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat;

– do umowy najmu okazjonalnego lokalu załącza się m.in. oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego i wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;

– właściciel lokalu ma obowiązek zgłosić zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.

Taka umowa ułatwia przeprowadzenie eksmisji lokatora. Jest to dużo łatwiejsze niż w przypadku standardowej umowy najmu.