Alimenty na dziecko trzeba płacić. Jeśli tego nie robimy, czekają nas poważne konsekwencje prawne. Jak wygląda procedura ustalania alimentów? Ile wynosi średnia miesięczna kwota alimentów? Ile wynoszą łącznie długi alimentacyjne w Polsce? Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdziecie w tekście.

Alimenty. Procedura ustalania

Alimenty na dziecko są ustalane w drodze orzeczenia sądowego, na wniosek jednego z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. Proces ten może zostać zainicjowany podczas trwania postępowania rozwodowego lub jako oddzielne postępowanie alimentacyjne.

Jaka wysokość alimentów?

Wysokość alimentów na dziecko zależy głównie od jego potrzeb i zarobków tego, kto płaci alimenty. Średnia wysokość alimentów zasądzanych w przeciętnych sprawach o alimenty to około 800-1500 zł na każde dziecko miesięcznie.

Jak wynika z informacji podanych przez stronę adwokat-i-alimenty.pl, kwoty mogą prezentować się następująco:

osoba bezrobotna – 600 zł alimentów na dziecko

informatyk z dochodami na poziomie 20000 zł – 3000 zł alimentów na dziecko,

kierownik sprzedaży z dochodami na poziomie 10500 zł – 1500 zł alimentów na dziecko,

sprzedawca z dochodami na poziomie 3500 zł, który posiadał dodatkowe umiejętności lakiernicze – 1100 zł

informatyk z dochodami na poziomie 10000 zł – 1750 zł alimentów na każde z dwójki dzieci,

starszy monter podzespołów – łącznie 1850 zł alimentów, po 925 zł na każde z dwójki dzieci

Nie płacę alimentów. Co mi grozi?

Niepłacenie alimentów w Polsce wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Oto niektóre z nich:

Postępowanie egzekucyjne: W przypadku braku płatności alimentów, uprawniony (np. drugi rodzic dziecka) może wystąpić do sądu o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu. Egzekucja może być prowadzona z różnych składników majątku dłużnika, w tym z wynagrodzenia za pracę, kont bankowych czy innych źródeł dochodu.

Kary pieniężne i więzienie: Niepłacenie alimentów może zostać potraktowane jako przestępstwo niealimentacji, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat dwóch. W pewnych sytuacjach, gdy dłużnik celowo unika płacenia alimentów, sąd może nałożyć również karę grzywny.

Wpis do Krajowego Rejestru Długów: Dłużnicy alimentacyjni mogą zostać wpisani do Krajowego Rejestru Długów (KRD), co negatywnie wpływa na ich zdolność kredytową i reputację finansową. Taki wpis może utrudniać wzięcie kredytu, pożyczki czy nawet założenie konta bankowego.

Ograniczenie praw rodzicielskich: W skrajnych przypadkach, gdzie dług alimentacyjny jest znaczny, a dłużnik systematycznie unika płacenia alimentów, może to prowadzić do ograniczenia lub nawet pozbawienia praw rodzicielskich.

Odpowiedzialność karna za niealimentację: Niealimentacja jest przestępstwem, za które, oprócz wymienionych już konsekwencji, dłużnik może ponieść osobistą odpowiedzialność karną, włączając w to możliwość osadzenia w zakładzie karnym.

Długi alimentacyjne w Polsce. Ile wynoszą?

W 2023 r. łączna suma długów alimentacyjnych w Polsce wzrosła o ponad 3 mld zł, osiągając rekordową wartość 14,3 mld zł. Liczba dłużników alimentacyjnych zwiększyła się do niemal 290 tys., co jest o blisko 29 tys. więcej niż w roku poprzednim. Średni dług alimentacyjny na osobę wyniósł na koniec I kwartału 2023 r. 49.4 tys. zł​.