W złożonym w ubiegłym tygodniu Marek Michalak zawiadomił prokuraturę, że po przeprowadzonej w CZD kontroli stwierdził, że doszło tam do sytuacji bezpośredniego narażenia na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia dzieci będących pod opieką ośrodka. Sprawa została przekazana Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga, która zgodnie z kodeksem postępowania karnego w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia musi podjąć decyzję o wszczęciu bądź odmowie wszczęcia śledztwa.