"Iustitia popiera projektowaną demokratyzację zasad wyboru spośród sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa, czego konsekwentnie domagało się od dłuższego czasu" -  czytamy w komunikacie opublikowanym na jej stronie. Wątpliwości stowarzyszenia budzi jednak sposób określania okręgów wyborczych. W jego ocenie należy rozważyć inne możliwości ich ukształtowania, na przykład powiązanie terenu okręgu wyborczego z obszarem apelacji.

Negatywnie odnosi się również do pomysłu powierzenia prezydentowi wyboru kandydata na sędziego. "Prezydent, w odróżnieniu od KRS, nie dysponuje procedurą ani narzędziami oceny merytorycznej przydatności do zawodu sędziego osób, które się o to ubiegają, może więc arbitralną decyzją zniweczyć słuszny wybór Rady, dokonany po wnikliwym zbadaniu sprawy, a od decyzji głowy państwa odwołanie nie jest już przewidziane" - wskazuje.

Stowarzyszenie sprzeciwia się także przepisowi o wygaśnięciu kadencji obecnych wybieralnych członków Rady. "Rozwiązanie to nie daje się pogodzić z przepisem konstytucji o czteroletniej kadencji sędziów wybranych na członków KRS."

"Iustitia" popiera natomiast zakaz łączenia funkcji prezesa lub wiceprezesa sądu, z członkostwem w KRS.

PS/źródło: "Iustitia"