Prelegenci analizować będą zapisy tzw. ustawy inwigilacyjnej. Będą mówić również o unijnych standardach przetwarzania danych osobowych przez organy ścigania i o kontroli nad międzynarodową współpracą wywiadowczą służb. Tematem debaty będą też wolności obywatelskie i ich ograniczenia ze względu na bezpieczeństwo, skutki uzyskiwania i przetwarzania danych osobowych oraz kontrola sądowa nad czynnościami operacyjnymi służb.

Wśród panelistów znaleźli się m.in.: dr Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, sędzia Igor Tuleya, Bartłomiej Sienkiewicz, były minister spraw wewnętrznych, czy gen. Marek Bieńkowski, dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK. Przygotowane jest również nagranie wideo z wystąpieniem dr. Wojciecha R. Wiewiórowskiego, zastępcy Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.