Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie pieniężne, którego celem jest częściowe pokrycie kosztów związanych z organizacją pogrzebu. Jest ono wypłacane osobie, która poniosła te koszty, zazwyczaj członkowi rodziny zmarłego lub innej osobie, która zorganizowała pogrzeb. Zasiłek ten ma na celu pomoc w pokryciu wydatków związanych z pochówkiem, nie pokrywając ich jednak w całości.

Obecnie zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 zł. Jednak. Jeszcze przed wyborami partie opozycyjne, dziś tworzące rząd planowały podniesienie tego świadczenia, wiążąc je z wysokością płacy minimalnej. Lewica złożyła odpowiedni projekt w tej sprawie.

Zasiłek pogrzebowy 2024 – o ile może wzrosnąć świadczenie?

W 2024 roku zasiłek pogrzebowy w Polsce może wzrosnąć do 6450 złotych. Jest to znaczący wzrost w porównaniu z poprzednimi latami, gdyż zasiłek pogrzebowy ma być równy 150 proc. płacy minimalnej. Biorąc pod uwagę, że płaca minimalna ma wynosić od 1 lipca 4300 złotych, oznacza to wzrost o 2150 złotych w stosunku do płacy minimalnej. Zasiłek pogrzebowy w drugiej połowie 2024 roku byłby zatem wyższy od obecnej wartości, o 2450 złotych.

Zasiłek pogrzebowy 2024. Kto może się ubiegać?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobom, które poniosły koszty pogrzebu. Najczęściej są to członkowie rodziny zmarłego, ale świadczenie może być również przyznane innym osobom, jeśli to one faktycznie pokryły wydatki związane z pogrzebem. Ważne jest, aby osoba ubiegająca się o zasiłek mogła udokumentować poniesione koszty i wykazać swoje prawo do otrzymania świadczenia. Procedura ubiegania się o zasiłek pogrzebowy może różnić się w zależności od konkretnych przepisów i wymagań lokalnych instytucji odpowiedzialnych za jego wypłatę.

Zasiłek pogrzebowy 2024 – jakie dokumenty są potrzebne?

Aby ubiegać się o zasiłek pogrzebowy w 2024 roku, konieczne będzie przedstawienie odpowiednich dokumentów. Chociaż dokładna lista może się różnić w zależności od instytucji wypłacającej świadczenie, typowo wymagane dokumenty obejmują:

- akt zgonu zmarłego — oficjalny dokument potwierdzający śmierć osoby.

- dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów pogrzebu — mogą to być faktury lub rachunki od zakładu pogrzebowego.

- wniosek o zasiłek pogrzebowy — odpowiedni formularz, który należy wypełnić i złożyć w odpowiedniej instytucji.

- dowód tożsamości osoby ubiegającej się o zasiłek — np. dowód osobisty.

Zasiłek pogrzebowy 2024 – jak długo trzeba czekać na pieniądze?

Zasiłek pogrzebowy powinien zostać wypłacony w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku i wszystkich pozostałych niezbędnych dokumentów. Na konto bankowe, a w przypadku jego braku przekazem pocztowym na adres wnioskodawcy. W rzeczywistości zasiłek pogrzebowy zazwyczaj jest wypłacany w krótkim czasie po złożeniu kompletnego wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami. W wielu przypadkach wypłata następuje w ciągu kilku dni roboczych od złożenia wniosku. Ważne jest, aby upewnić się, że wszystkie wymagane dokumenty są poprawne i kompletne, co może przyspieszyć proces wypłaty świadczenia.