Prokurator Remigiusz Krynke, delegowany z Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Południe do Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie, zwrócił się 18 kwietnia o wyłączenie go od prowadzenia postępowania sprawdzającego w sprawie zaniechania przez funkcjonariuszy publicznych, w tym prezes Rady Ministrów, publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca b.r.

We wniosku o wyłączenie z postępowania prokurator Krynke wskazał, że " z powodu politycznego podłoża sprawy naraził się na ataki mediów, które mają na celu zdyskredytowanie jego kompetencji, a także bezpodstawnie podważają jego niezależność i bezstronność."

Jego wniosek został uwzględniony, a sprawa przekazano naczelnikowi wydziału śledczego.

PS