Spółdzielnia mieszkaniowa nie zapłaci podatku dochodowego, jeżeli odszkodowanie za pozbawienie prawa użytkowania wieczystego gruntu wchodzącego w skład zasobów mieszkaniowych przeznaczy np. na fundusz remontowy – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to spółdzielnia, która tego rodzaju odszkodowanie otrzymała na podstawie decyzji wojewody.

Tłumaczyła, że działka, której dotyczy odszkodowanie, znajdowała się w obrębie osiedla i stanowiła teren zielony, na którym znajdowała się ścieżka spacerowa dla mieszkańców osiedla.

Spółdzielnia chciała się upewnić, że dochód z odszkodowania będzie zwolniony z CIT w tej części, w jakiej zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, tj. na fundusz remontowy. Jako podstawę zwolnienia wskazała art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT. Przepis ten ustanawia dwa warunki, które muszą zostać spełnione łącznie. Po pierwsze, dochody muszą być faktycznie uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Po drugie, muszą być przeznaczone wyłącznie na utrzymanie tych zasobów.

Dochód z odszkodowania a CIT

Dyrektor KIS zgodził się ze spółdzielnią, że otrzymane przez nią odszkodowanie jest przychodem z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ponieważ dotyczy działki wykorzystywanej jako teren rekreacyjny przez mieszkańców (czyli zasobu mieszkaniowego).

Przychód ten więc ma wpływ na wysokość dochodu osiągniętego z tej gospodarki, który stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy jest zwolniony z podatku dochodowego w części, w jakiej został przeznaczony i wydatkowany na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Jeżeli więc zostanie on przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych (na fundusz remontowy), to będzie zwolniony z CIT – podsumował organ. ©℗