Sejm przyjął przed chwilą nowelę Polski 2050-TD: gdy niedziela przypada 24 grudnia, to handel pracuje w dwie kolejne niedziele poprzedzające Wigilię.

Sejm kontynuuje obrady. Najnowsze decyzje

W konkretnym skrócie brzmienie treści noweli przedstawionej przez Polskę 2050, która wejdzie w życie jutro, gdyż zdobyła poparcie, brzmi:

Jeżeli niedziela poprzedzająca pierwszy dzień Bożego Narodzenia przypada na dzień 24 grudnia, zakaz, o którym mowa, w art. 5, nie obowiązuje w dwie kolejne niedziele poprzedzające niedzielę przypadającą na 24 grudnia.

Jak czytamy w uzasadnieniu do noweli, w aktualnym stanie prawnym niedziela przypadająca na dzień 24 grudnia jest jedną z niedziel handlowych poprzedzających pierwszy dzień Bożego Narodzenia.

Co jeszcze musimy wiedzieć o niedzielach handlowych przed świętami?

Dla każdego przyjęta nowela ma duże znaczenie praktyczne, proponuje ona "jednoznaczne przesądzenie, że Wigilia, która przypada w niedzielę 24 grudnia, będzie dniem objętym zakazem handlu".

Jak dodano, rozwiązanie to jest uzasadnione szczególnym czasem, jakim jest Boże Narodzenie oraz spotkaniami rodzinnymi Polaków. "Jednocześnie w projekcie ustawy proponuje się by w przypadku gdy Wigilia przypada na niedzielę, dwie poprzedzające ją niedziele były tzw. niedzielami handlowymi" - napisano.

Podkreślono, że każda Wigilia przypadająca w niedzielę będzie dniem objętym zakazem handlu, wykonywania czynności związanych z handlem, powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem.

Te zapisy stają się prawem już jutro. W głosowaniu wzięło udział 441 posłów, za nowelizacją opowiedziało się 429 posłów, nikt nie głosował przeciw, a 12 posłów wstrzymało się od głosu.