W ocenie Rady sformułowania zawarte w wystąpieniu ministra Ziobry do prezesa Trybunału Konstytucyjnego z 5 kwietnia 2016 r. są próbą wywierania wpływu i zastraszania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W piśmie zwracają uwagę, że minister Ziobro nie ma żadnych uprawnień do kontroli orzeczeń wydawanych przez Trybunał Konstytucyjny.

"Rada nie ma wątpliwości, że tego typu wypowiedzi godzą w trójpodział władzy zagwarantowany w konstytucji jako jeden z fundamentów demokratycznego państwa prawnego" - pisze KRS.

I dodaje, że takie wystąpienia mają bezpośredni wpływ na stosowanie prawa przez sądy i naruszają sędziowską niezawisłość.

PS/źródło: KRS