Prokuratura Okręgowa w Warszawie postanowiła wznowić postępowanie sprawdzające, czy prezes TK Andrzej Rzepliński przekroczył swoje uprawnienia.

Zarzuca się mu, że wyznaczył do rozprawy z 9 marca skład sędziowski niezgodny z przepisami i działał na szkodę interesu publicznego poprzez niedotrzymanie procedur z art. 80 i 87 ust. 2 ustawy o TK (tzw. ustawy naprawczej).

Zawiadomienie wpłynęło do prokuratury 26 lutego, a 15 marca prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Dzień później nowy prokurator okręgowy uchylił jednak tę decyzję, uznając ją za przedwczesną.