Prof. Krystyna Kowalik-Bańczyk z PAN i prof. Nina Półtorak z UJ otrzymały nominacje na sędziów Sądu Uniii Europejskiej.

Pierwsza z nich rozpocznie swoją sześcioletnią kadencję 1 września 2016 r. w ramach częściowej odnowy składu sądu, która odbywa się co trzy lata. Druga polska sędzia zajmie nowo utworzone stanowisko w związku z reformą Trybunału Sprawiedliwości UE. Na jej mocy skład orzekający Sądu EU, będącego częścią systemu TSUE, powiększono o 21 sędziów. Reforma to odpowiedź na szybko rosnące obciążenie trybunału oraz wydłużający się czas rozpatrywania spraw.

Krystyna Kowalik-Bańczyk jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Nauk Prawnych Pan. Specjalizuje się w europejskim prawie konkurencji, europejskim prawie łączności elektronicznej i ogólnych zagadnieniach stosowania prawa Unii Europejskiej.

Nina Półtorak jest profesorem UJ i sędzią. Pracuje w Katedrze Prawa Europejskiego UJ.