Uchwała została podjęta w związku z tym co się działo po wydaniu przez TK wyroku w sprawie ustawy naprawczej 9 marca br., tj. określanie przez rząd wyroku TK jako stanowiska niektórych sędziów TK, które nie jest oparte na przepisach prawa.

W konsekwencji stowarzyszenie sędziów wezwało organy władzy do przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawnego, a zwłaszcza o respektowania orzeczeń trybunału: z 9 marca 2016 r. w sprawie K 47/15, z 7 stycznia 2016 r. w sprawie U 8/15, z 3 grudnia 2015 r. w sprawie K 34/15 i z 9 grudnia 2015 r. w sprawie K 35/15.

„W szczególności wnosimy o wykonanie obowiązku wynikającego z art.190 ust.2 Konstytucji RP i niezwłoczne opublikowanie w Dzienniku Ustaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie K 47/15. Zgodnie z art.190 ust.1 Konstytucji wyroki Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i mają moc powszechnie obowiązującą” - czytamy w uchwale.

Wcześniej, 10 marca br. swoje stanowisko w tej sprawie przekazała Krajowa Rada Sądownictwa. Wyraziła zaniepokojenie po wypowiedziach medialnych dotyczących wyroku z 9 marca 2016 r., które kwestionują pozycję trybunału. „Zasada trójpodziału władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej jest fundamentem demokratycznego państwa prawnego. Krajowa Rada Sądownictwa apeluje więc o przestrzeganie podstawowych zasad ustrojowych wynikających z Konstytucji.” - czytamy w komunikacie KRS.

EMR