Sędziowie zwracają uwagę, że ustawodawca wielokrotnie dokonuje zmian w przepisach dotyczących ustroju sądów, które wręcz pogarszają ich funkcjonowanie.

W związku z tym, przedstawiciele sędziów sądów apelacyjnych i okręgowych apelują, aby wszelkie propozycje zmian organizacji i ustroju sądów powszechnych były konsultowane ze środowiskiem sędziowskim na etapie założeń oraz zawierały pogłębione uzasadnienie naukowe i empiryczne.

Sędziowie zwracają też uwagę, że niezależność sądów wymaga, aby zmianie uległ model nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów powszechnych. "Połączenie funkcji ministra sprawiedliwości z funkcją prokuratora generalnego posiadającego uprawnienia strony postępowania, przy zachowaniu obecnego modelu zewnętrznego nadzoru administracyjnego, stoi w jawnej sprzeczności z konstytucyjną regułą odrębności i niezależności sądów" - czytamy w uchwałach przedstawicieli SA i SO.

W uchwałach postulują również podjęcie działań mających ograniczyć kognicję sądów i zwiększyć liczbę referendarzy sądowych, asystentów sędziego i urzędników sądowych.

PS