Ponad jedna trzecia osób wykonujących zawód adwokata w Indiach może mieć podrobiony dyplom ukończenia studiów prawniczych.

Indyjska rada adwokacka rozpoczęła właśnie ogólnokrajową weryfikację uprawnień prawników. Jak powiedział dziennikowi "Times of India" szef samorządu Manan Kumar Mishra, rezultaty całej operacji mogą być ale wielu bardzo zaskakujące, bo dotychczasowe szacunki, sugerujące, że ok. 30 proc. adwokatów ma prawo wykonywać zawód, okazały się nazbyt optymistyczne.

W ramach weryfikacji wszyscy prawnicy muszą przesłać świadectwa posiadanych kwalifikacji oraz wyniki z egzaminów zawodowych do swoich rad adwokackich. Następnie prawdziwość tych dokumentów będzie konsultowana z właściwymi uniwersytetami i komisjami egzaminacyjnymi. Cały proces ma się zakończyć do końca roku.