System informatyczny obsługujący e-sąd będzie posiadał następujące funkcjonalności:

• możliwość złożenia pozwu przez internet, tj. po wprowadzeniu odpowiednich danych oraz dokonaniu właściwej opłaty sądowej pozew będzie uznany za skutecznie wniesiony do e-sądu,

• elektroniczną komunikację stron z e-sądem,

• na potrzeby powodów masowych udostępniony zostanie interfejs wymiany danych pozwalający na przekazywanie danych do e-sądu oraz generowanie na ich podstawie pozwów,

• na podstawie roszczeń wskazanych w pozwie automatyczne obliczane będą koszty sądowe oraz udostępniany mechanizm umożliwiający dokonanie opłaty sądowej przy użyciu narzędzi internetowych;

• dane zamieszczone w pozwie (i ewentualnie dalszych pismach) będą automatycznie przenoszone do elektronicznych repertoriów, nakaz oraz wszelkie inne pisma procesowe będą generowane na podstawie informacji zawartych w pozwie,

• akta spraw w e-sądzie będą miały postać wyłącznie elektroniczną i tylko w takiej formie będą udostępniane stronom;

• powód zarówno indywidualny, jak i masowy będzie miał możliwość zapoznania się z aktualnym stanem sprawy przez internet,

• przewiduje się wprowadzenie rozwiązań przeciwdziałających składaniu fikcyjnych pozwów (np. przez automaty bez udziału człowieka),

• dekretacja spraw odbywać się będzie automatycznie w oparciu o wcześniej wprowadzone założenia (z możliwością ręcznej modyfikacji),

• automatyczne generowane będą wezwania i powiadomienia oraz ewidencja tradycyjnej korespondencji seryjnej.

Departament Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych i Informatyzacji Resortu