Przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw został skierowany do konsultacji społecznych. Jednak, co z pewnym zaskoczeniem skonstatowali notariusze, do udziału w nich nie została zaproszona Krajowa Rada Notarialna - pisze Mariusz Białecki, prezes KRN.
Powód naszej konsternacji wydaje się dość oczywisty – to przecież notariusze są grupą zawodową, której zadaniem jest czuwanie nad bezpieczeństwem obrotu prawnego, w tym – co oczywiste – nad obrotem nieruchomościami rolnymi. Co więcej, latem ubiegłego roku w czasie, gdy procedowany był projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, rejenci byli grupą, która aktywnie uczestniczyła w pracach sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi. Zgłaszała swoje (liczne) uwagi do proponowanych w projekcie rozwiązań, sygnalizowała też wprost niewykonalności niektórych zapisów projektu.
Notariusze z nadzieją przyjęli więc przesunięcie terminu wejścia w życie powyższej ustawy: z 1 stycznia 2016 r. na 1 maja br. Tym bardziej zaskoczeniem dla Krajowej Rady Notarialnej było niezaproszenie przedstawicieli notariatu do dyskusji nad nowymi rozwiązaniami. Mimo to KRN zdecydowała o przedstawieniu swoich uwag do przygotowanego przez Ministerstwo Rolnictwa projektu.
Czytaj więcej w eDGP.