W 2009 r. belgijska spółka Shoe Branding Europe wystąpiła do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) z wnioskiem o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego. Chodziło o dwa równoległe paski na bocznej stronie obuwia. Adidas sprzeciwił się rejestracji tego znaku towarowego ( trzy paski są zastrzeżone dla tej firmy).

But Adidasa

But Adidasa

źródło: Materiały Prasowe

Ponieważ OHIM odrzucił sprzeciw, Adidas wystąpił do Sądu Unii Europejskiej o stwierdzenie nieważności decyzji. Sąd uwzględnił skargę firmy orzekając, że OHIM niesłusznie stwierdził brak wizualnego podobieństwa między dwoma znakami, podczas gdy wrażenie całości, jakie wywołują te dwa znaki towarowe było do pewnego stopnia podobne z uwagi na elementy ewidentnie wspólne dla obu tych znaków.  Shoe Branding Europe nieusatysfakcjonowana rozstrzygnięciem, wniosła odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości UE.

But Shoe Branding Europe BVBA

But Shoe Branding Europe BVBA

źródło: Materiały Prasowe

TSUE utrzymał wyrok w mocy.

Trybunał orzekł, że istniejące między tymi dwoma znakami nieznaczne różnice (czyli różnica długości pasków wynikająca z ich różnego pochylenia) nie mogą mieć wpływu na wrażenie co do całości.

Ponadto w ocenie TSUE różnice polegające na liczbie pasków i ich długości są niewystarczające dla zakwestionowania podobieństw istniejących miedzy spornymi znakami towarowymi.

PS

Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości z 17 lutego 2016 r. (sygn. C-396/15 P)