W ramach transakcji kancelaria doradzała przy emisji obligacji z przeznaczeniem środków na finansowanie lub refinansowanie projektów inwestycyjnych oraz spłatę zobowiązań inwestycyjnych grupy Griffin Real Estate.

Aleksandra Petrykowska

Aleksandra Petrykowska

źródło: Materiały Prasowe

W drugim etapie transakcji, kancelaria doradzać będzie w ramach wprowadzenia obligacji do notowań na rynku Catalyst.

Realizacja tego projektu wymagała stworzenia zespołu prawników z departamentów: rynków kapitałowych, nieruchomości oraz finansowania inwestycji. Zespołem kierował Maciej Kotlicki, szef praktyki rynków kapitałów z pomocą Aleksandry Petrykowskiej specjalizującej się między innymi w finansowaniu inwestycji.

Maciej Kotlicki

Maciej Kotlicki

źródło: Materiały Prasowe

Członkami zespołu kancelarii w ramach projektu byli ponadto: Piotr Zapalski, Daniel Kozłowski oraz Małgorzata Sas.

PS