O zwiększenie ochrony prawnej osób szczególnie narażonych na dyskryminację ponownie zaapelował do ministra sprawiedliwości rzecznik praw obywatelskich. Zdaniem Adama Bodnara wyższą ochroną należy objąć obywateli niepełnosprawnych, starszych, a także nieheteroseksualnych oraz transpłciowych.
Podkreśla on bowiem, że przemoc, która dotyka te grupy, ma szczególny charakter. „Jej motywem są uprzedzenia sprawcy” – podkreśla RPO. Dlatego postuluje on zmianę obowiązujących regulacji, zgodnie z którymi do kategorii przestępstw z nienawiści należą te popełniane ze względu na narodowość, rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie czy bezwyznaniowość. Dr Bodnar chciałby, aby katalog ten rozszerzyć o obowiązek ujawniania motywów sprawcy i surowszego karania również za przestępstwa popełniane ze względu na niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną i tożsamość płciową.
RPO zwraca uwagę również na to, że stanowcza reakcja państwa na przejawy tego rodzaju przemocy pozwoli na realizację międzynarodowych standardów ochrony praw i wolności ofiar przestępstw z nienawiści.