Brytyjscy biegli księgowi domagają się przyznania im prawa do udzielania pomocy prawnej i występowania w sądzie w sprawach podatkowych.

Pod koniec ubiegłego tygodnia Instytut Biegłych Księgowych w Anglii i Walii (Institute of Chartered Accountants in England & Wales), największa brytyjska organizacja reprezentująca tę grupę zawodową, zainicjował konsultacje publiczne w sprawie rozszerzenia uprawnień swoich członków. Jeśli jego plan by się powiódł, to księgowi uzyskaliby wiele uprawnień zarezerwowanych dotąd dla profesjonalnych prawników. Mogliby m.in. reprezentować strony w sporach sądowych, wykonywać czynności notarialne i przygotowywać pisma procesowe, pod warunkiem, że chodzi o sprawy podatkowe. Jak na razie mają jedynie prawo opracowywać dokumenty dotyczące spraw spadkowych.

Jeśli konsultacje się powiodą, to następnym krokiem będzie złożenie aplikacji do Komisji ds. Usług Prawniczych (Legal Service Board), niezależnego ciała odpowiedzialnego za regulację zawodów prawniczych.