Jerzy Roman Bojanowski - komornik sadowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi Północ w Warszawie.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2006-2014 był członkiem komisji rewizyjnej izby komorniczej w Warszawie.

Od 2010 r. członek komisji dyscyplinarnej przy Krajowej Radzie Komorniczej, a od roku 2014 członek rady izby komorniczej w Warszawie.

PS/źródło: MS