Prezes Krajowej Rady Komorniczej, pozycja bez zmian.

To był ciężki rok. Nie udało się odwieść ministra finansów od przyjęcia interpretacji, zgodnie z którą komornicy muszą odprowadzać VAT od kwot pobieranych za czynności komornicze. Ale wynegocjowano, by podatku nie trzeba było odprowadzać od zwrotu na wydatki ponoszone w toku egzekucji.

Poza tym Rafał Fronczek, wraz z krajową radą, wbrew MF i MS rekomendują komornikom doliczanie VAT do ustawowych stawek, a nie pomniejszanie ich o VAT, i póki co sądy przyznają im racje. Prezes KRK nie może też być w pełni zadowolony z nowych przepisów dotyczących postępowań dyscyplinarnych. Utworzono, o co zabiegał, instytucję rzecznika dyscyplinarnego, wprowadzając jednak także wysokie kary finansowe.

PSZ