Duży spadek liczby przestępstw kryminalnych, więcej przestępstw gospodarczych, skuteczne wykrywanie sprawców - tak policja podsumowuje 2015 rok.

Według statystyk, spadła liczba zarówno poważnych przestępstw kryminalnych (zabójstwa, rozboje z bronią lub niebezpiecznym narzędziem), jak też mniej groźnych w skutkach, lecz uciążliwych dla społeczeństwa, takich jak drobne kradzieże lub uszkodzenie mienia.

Przez cały 2015 rok stwierdzono ponad 830 tysięcy wszystkich przestępstw - to jest o 9 % procent mniej niż rok wcześniej. Statystycznie w 2014 roku codziennie popełniano przeciętnie 2507 przestępstw, w 2015 roku - 2283. Wzrosła natomiast liczba przestępstw gospodarczych ze 163 080 do 169 480, czyli o 6400.

Według policyjnych statystyk, poprawiło się bezpieczeństwo na drogach. W 2015 roku przestępstw drogowych popełniono o 12 % mniej w stosunku do roku 2014.
Policja odnotowała o 32 % mniej przestępstw z udziałem nieletnich - w 2015 roku dzieci i młodzież popełnili ich prawie 29 tysięcy, a w 2014 roku - ponad 42 tysiące.