W piśmie prof. Rzepliński wskazał, że niedawno komisja finansów przyjęła poprawkę, zgodnie z którą planowane w budżecie wydatki TK na 2016 r. zostałyby zmniejszone o 3,3 mln zł, tj. o 9,72 proc. Zaznaczył, że przyjęcie tej propozycji oznaczać będzie, iż tegoroczne wydatki TK wyniosą 98,08 proc. budżetu trybunału w 2015 r.

W dalszej części szczegółowo wylicza, jakie koszty trybunał musi ponieść w tym roku. Są nimi wydatki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i waloryzację płac pracowników.

Zaznaczył przy tym, że "w żadnej mierze nie podlegają dyskusji rola oraz uprawnienia parlamentu, w tym posłów i senatorów, do kształtowania i uchwalania ustawy budżetowej. Z drugiej jednak strony należy dostrzegać art. 10 i art. 173 konstytucji, a także ustawową zasadę współdziałania władz publicznych. W tym kontekście, komisyjną propozycję redukcji wydatków planowanych przez TK niezwykle trudno ocenić jako zrównoważoną i obiektywną".

Reklama

"Proszę Pana Marszałka i Pana Przewodniczącego o uprzejmą refleksję, zarówno w wymiarze oceny konkretnych przesłanek, argumentów i kalkulacji budżetowych, jak również w szerszym kontekście ustrojowym - w myśl konstruktywnego współdziałania władz, a dzięki temu umożliwienie Trybunałowi Konstytucyjnego optymalnych warunków funkcjonowania" - zakończył swój apel.

PS/Źródło: TK