W polskich rundach eliminacyjnych weźmie udział 6 drużyn, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z poprzednią edycją konkursu.

Konkurs polega na symulacji postępowania sądowego przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. Uczestnicy przygotowują memoriale (pisma procesowe), a następnie biorą udział w symulowanej rozprawie przed trzy-osobowym panelem sędziowskim.

Zwycięzcy rund krajowych następnie biorą udział w rundach międzynarodowych w Waszyngtonie - w dniach od 27 marca do 2 kwietnia 2016 r.

PS