Dziś wchodzi w życie obszerna nowelizacja prawa zamówień publicznych z 4 września 2008 r. (Dz.U. nr 171, poz. 1058). Wiele wprowadzonych nią rozwiązań ułatwi organizacje przetargów publicznych. Niestety, część zmian usztywni i tak już sformalizowane procedury. Przede wszystkim trudniej będzie zmienić kontrakt dotyczący zamówienia publicznego.

Sztywny kontrakt

Kontrakt będzie można zmienić tyko wtedy, gdy zamawiający przewidzi możliwość jego zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji. Wyjątkowo trudną do spełnienia przesłanką będzie także określenie warunków przyszłej zmiany.

- Nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania. W robotach budowlanych czy dotyczących ich usługach projektowych brak możliwości zmiany umowy będzie bardzo dotkliwy. Trudno mi znaleźć przykład postępowania, w którym strony nie musiały korygować błędów w dokumentacji - ocenia Piotr Trębicki, radca prawny, szef zespołu zamówień publicznych w Kancelarii GESSEL w Warszawie.

- Aby zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego była dopuszczalna, zamawiający powinien nie tylko przewidzieć możliwość zmiany jako takiej, ale też opisać okoliczności, w jakich może być dokonana, oraz faktycznie jej treść, poprzez odwołanie się do istoty zmiany i jej zakresu, i to już w ogłoszeniu o zamówieniu lub s.i.w.z. - wskazuje Monika Śmigielska, kierująca zespołem zamówień publicznych w kancelarii Krawczyk i Wspólnicy

Urzędnik czy jasnowidz

Według Moniki Śmigielskiej postawione zamawiającemu zadanie będzie bardzo trudne.

- Zamawiający będzie musiał z góry przewidzieć nie tylko wszelkie możliwe sytuacje, w których realizacja zamówienia na warunkach pierwotnych będzie niemożliwa bądź niecelowa, ale też przewidzieć zakres koniecznej zmiany. To już zakrawa na jasnowidztwo - dodaje.

Jej zdaniem trudno wymagać od zamawiającego umiejętności przewidzenia skali dekoniunktury lokalnej czy globalnej na tyle precyzyjnie, by możliwe było określenie zakresu modyfikacji warunków realizacji zamówienia.

Niższe wpisy

Przedsiębiorcy odwołujący się do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zapłacą teraz niższy wpis. Zmiany w tym zakresie wprowadza rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 10 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu rozliczania (Dz.U. nr 182, poz. 1122).

W przypadku dostaw i usług o wartości mniejszej niż 133 lub 206 tys. euro (w zależności od rodzaju zamawiającego) wysokość wpisu będzie wynosić 7,5 tys. zł, natomiast przy kontraktach o wartości od 133 lub 206 tys. euro - 15 tys. zł. W przypadku dużych robot budowlanych o wartości od 5 150 000 euro firmy zapłacą 20 tys. zł, a przy mniejszych robotach - 10 tys. zł. Dotychczas wpis wynosił 40 tys. zł (roboty budowlane powyżej wartości unijnych) i 20 tys. zł (dostawy, usługi oraz roboty budowlane poniżej wartości unijnych).