Nowa ustawa miałaby obejmować wszystkich żołnierzy i pracowników cywilnych wojska, którzy w latach 1953-2008 służyli w misjach zagranicznych.

"Chodzi o prawną regulację rozmaitych świadczeń wobec osób, które uczestniczyły w naszych misjach wojskowych za granicą pod szyldem NATO, od niedawna UE i przez wiele lat pod błękitną flagą ONZ" - wyjaśnił Klich. "Wszyscy, którzy w tych misjach uczestniczyli, powinni mieć specjalne świadczenia wynikające z tego, że tam narażali swoje życie" - podkreślił minister.

Szef MON dodał, że kwestie świadczeń już regulują niektóre obecnie obowiązujące przepisy, ale - jak zaznaczył - chodzi o to, by ze świadczeń mogli korzystać nie tylko ci, którzy podczas misji zostali poszkodowani lub rodziny tych, którzy zginęli. "Status weterana przysługiwałby tym wszystkim, którzy uczestniczyli w misjach zagranicznych, tak jak status kombatanta przysługuje tym wszystkim, którzy uczestniczyli w walkach o niepodległość i suwerenność kraju" - wyjaśnił Klich.

"Nie będzie powoływany specjalny urząd ds. weteranów. Tymi sprawami zajmować się będzie specjalna komórka w MON" - zapowiedział minister obrony.

MON planuje, że projekt nowej ustawy trafi do programu legislacyjnego rządu w pierwszym półroczu przyszłego roku, a następnie do Sejmu, tak by została ona uchwalona do końca 2009 r. Jeśli to się uda, ustawa obowiązywałaby od 2010 r.

"Będzie ona dotyczyć na pewno kilkudziesięciu tysięcy osób, dlatego, że w samej operacji irackiej uczestniczyło ok. 15 tysięcy" - mówił Klich.

Na razie jednak szef MON nie mówi o kosztach wprowadzenia tej ustawy, bo wiele z rozwiązań, które mają być w niej zapisane, nie zostało jeszcze sprecyzowanych.