Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje do prezydenta, by ten skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o Trybunale autorstwa PiS. Adam Bodnar wysłał w tej sprawie pismo do Andrzeja Dudy.

Rzecznik Praw Obywatelskich poprosił prezydenta o skierowanie nowelizacji do Trybunału w trybie kontroli prewencyjnej, przed jej podpisaniem.
Adam Bodnar tłumaczył w rozmowie z IAR, że zdecydował się zareagować, bo, jak mówił, "ustawa może spowodować niepowetowane szkody dla stanu ochrony praw i wolności jednostki, w tym także dostępu do skargi konstytucyjnej".

Bodnar przyznał, ze ma mnóstwo obaw dotyczących nowelizacji oraz wątpliwości, czy jest ona zgodna z konstytucją. W piśmie do prezydenta Rzecznik w tym kontekście wymienia m.in. brak vacatio legis w ustawie. Poza tym, w ocenie Adama Bodnara nowe przepisy mogą w praktyce doprowadzić do paraliżu prac Trybunału.
Cały apel Rzecznika Praw Obywatelskich można przeczytać na jego stronie internetowej - www.rpo.gov.pl.

Sejm uchwalił nowelizację autorstwa PiS przedwczoraj, z kolei dziś nad ranem po wielogodzinnej debacie przyjął ją Senat. Nowe przepisy zakładają m.in., że Trybunał Konstytucyjny będzie obradował tylko w pełnym składzie, z udziałem minimum 13 sędziów. Orzeczenia mają natomiast zapadać większością 2/3 głosów, a nie jak do tej pory - zwykłą większością głosów.

Prawdopodobnie dziś nowelizacja trafi do prezydenta. Andrzej Duda może ją przyjąć, zawetować lub skierować do kontroli Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli zdecyduje o przyjęciu, zacznie obowiązywać od razu.