Dziś w Warszawie zainaugurowane zostały dwudniowe obrady kongresu, w których udział biorą przedstawiciele zawodu sędziowskiego, naukowcy, prawnicy, a także reprezentanci władz państwowych.

W swoim przemówieniu Ćwiąkalski odniósł się do wcześniejszej wypowiedzi przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa Stanisława Dąbrowskiego. Przewodniczący KRS zwrócił uwagę, iż nadal nie zostały w pełni osiągnięte standardy konstytucyjne dotyczące niezależności władzy sądowniczej. "Czy przy podporządkowaniu organizacyjnym i finansowym sądów władzy wykonawczej można mówić o niezależności?" - pytał Dąbrowski.

Jak jednak zauważył minister sprawiedliwości, "SN, NSA i TK w zakresie administracji kierowane są przez prezesów i nie poddane zostały kontroli zewnętrznej". Zdaniem ministra "analogiczne rozwiązania wobec sądów powszechnych nie wydają się skuteczne", gdyż sądownictwo powszechne ma zbyt złożoną strukturę.

"Powierzenie KRS nadzoru administracyjnego nad sądownictwem powszechnym prowadziłoby nieuchronnie do przekształcenia Rady w organ administracji sądowej, natomiast usytuowanie nadzoru administracyjnego nad sądownictwem powszechnym w Sądzie Najwyższym byłoby mocno wątpliwe" - mówił Ćwiąkalski.

Sejm zajmie się prezydenckim projektem nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych

Z kolei reprezentujący prezydenta minister Andrzej Duda przypomniał, iż w bieżącym tygodniu Sejm zajmie się prezydenckim projektem nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych, dotyczącym m.in. problemu asesorów sądowych. 6 maja przyszłego roku w życie wejdzie wyrok Trybunału Konstytucyjnego uznający, że pełnienie przez asesora funkcji sędziowskich jest sprzeczne z konstytucją.

Projekt nowelizacji jest zgodny z propozycjami KRS i zakłada, że prawnicy po aplikacji uzyskiwaliby prezydencką nominację na sędziego grodzkiego i w sądach rejonowych orzekaliby w najprostszych sprawach.

Obrady II Kongresu Sędziów Polskich zakończą się w czwartek po południu. Podczas obrad sędziowie będą dyskutowali m.in. o pozycji władzy sądowniczej w naszym kraju, kwestiach szkolenia młodych sędziów oraz problemach wynagrodzeń sędziowskich.

I Kongres Sędziów Polskich obradował we wrześniu 1999 roku.