DR ADAM BODNAR: Mamy w prawie wbudowanych wiele mechanizmów, które mają służyć uzyskaniu poczucia sprawiedliwości. W prawie cywilnym są to zasady współżycia społecznego, w prawie karnym mamy pojęcie społecznej szkodliwości czynu, mamy wreszcie konstytucję, która mówi o zasadzie proporcjonalności
Wydawałoby się, że zgodność z konstytucją nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, to kwestia ustrojowa. Tymczasem rzecznik praw obywatelskich ma dbać o to, aby przestrzegane były prawa i wolności jednostki. Pan jednak zaskarżył wspomnianą ustawę do TK. Dlaczego?
Na samym początku debaty dotyczącej tego, czy prezydent powinien odebrać zaprzysiężenie od sędziów TK wybranych przez poprzedni parlament, rzeczywiście myślałem, że będzie to tylko kwestia ustrojowa. I że ten problem zostanie szybko rozwiązany. Gdyby tak się stało i np. prezydent zwróciłby się do TK ze swoimi wątpliwościami, a trybunał swoim orzeczeniem je potwierdził lub obalił, to wówczas nie byłoby potrzeby, aby w tę sprawę włączał się rzecznik praw obywatelskich.