W ocenie RPO zapis, że takim obrońcą może być - w przypadku tych służb - jedynie funkcjonariusz, ogranicza konstytucyjne prawo do obrony osób, przeciwko którym toczy się postępowanie dyscyplinarne.

RPO powołując się na napływające do jego biura skargi przypomina, że Trybunał Konstytucyjny w marcu 2007 roku uznał, że ograniczenie wyboru obrońcy do funkcjonariuszy danej służby w postępowaniach dyscyplinarnych przeciw funkcjonariuszom policji, Straży Granicznej i Służby Celnej jest niekonstytucyjne.

Rzecznik zwraca uwagę, że obecnie funkcjonują przepisy, które funkcjonariuszom jednych służb (policji, SG i SC) dają możliwość wyboru obrońcy między funkcjonariuszem tej służby a adwokatem i radcą prawnym, a innym (ABW, AW, Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego) - takiej możliwości nie dają.

W ocenie RPO "stosunek zależności służbowej obrońcy może mieć istotny wpływ na jego aktywność w toku postępowania dyscyplinarnego, a także na efektywność świadczonej na rzecz obwinionego ochrony". Może to w konsekwencji - jak uważa RPO - oznaczać ograniczenie konstytucyjnego prawa do obrony.

RPO zwraca także uwagę, że ABW, AW, Służba Wywiadu i Służba Kontrwywiadu Wojskowego zostały zaliczone do służb specjalnych, podobnie jak Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jednak - jak pisze RPO - "status służby specjalnej nie stanowił jednak przeszkody, aby umożliwić funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego obronę w postępowaniu dyscyplinarnym poprzez możliwość ustanowienia obrońcą profesjonalnego pełnomocnika".

W ocenie RPO przepisy, dotyczące wyboru obrońcy tylko spośród funkcjonariuszy danych służb, są niekonstytucyjne.