Obowiązująca od trzech lat ustawa antyprzemocowa, przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości, zrewolucjonizowała system walki z przemocą domową w Polsce. Przed jej wejściem w życie pokrzywdzeni oczekiwali na skuteczną interwencję państwa średnio ponad cztery miesiące, dziś w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia policja reaguje od razu.

W tym roku ustawa została wzbogacona o kolejne przełomowe narzędzia wzmacniające pozycję i ochronę osób doświadczających przemocy domowej. Aby stały się one w pełni skuteczne i użyteczne, ludzie muszą je dobrze poznać. Jednocześnie dalsze doskonalenie przepisów wymaga stałej wymiany doświadczeń praktyków zmagających się na co dzień z tym zjawiskiem. Dlatego redakcja Dziennika Gazety Prawnej, w partnerstwie z Ministerstwem Sprawiedliwości i Funduszem Sprawiedliwości, zorganizowała cykl rozmów i debat na ten temat. Zaprosiliśmy znakomitych ekspertów, prawników, społeczników, sędziów, przedstawicieli administracji państwowej. Oddaliśmy im również łamy DGP.

Eksperci podkreślali, że liczba przypadków przemocy domowej w oficjalnych statystykach maleje, co jest zasługą rosnącej świadomości społeczeństwa oraz nowych skutecznych rozwiązań prawnych inicjowanych przez resort sprawiedliwości. Przepisy, które weszły lub wkrótce wejdą w życie, na pierwszym planie stawiają wyraźnie interes osób krzywdzonych. Instytucje państwa przyjmują ich optykę. Silnie wzmocniona została pozycja dzieci oraz osób z niepełnosprawnościami, które dotąd często gubiły się i były gubione w procedurach. To nowe podejście zachęca również do ujawniania przypadków przemocy – tam, gdzie był to dotąd temat tabu. Daje nadzieję na przerwanie wielu zaklętych kręgów, w których uzależnienie od alkoholu czy narkotyków nakręca przemoc i na odwrót.

Teraz niezbędne jest wsparcie instytucjonalne dla ofiar borykających się z tzw. wyuczoną bezradnością, a także dla agresorów, którzy powinni brać udział w specjalistycznych terapiach. Równocześnie społeczeństwo powinno być świadome problemu, wyczulone na wszelkie akty przemocy i umieć odpowiednio na nie reagować.

Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z bardzo szerokim kręgiem ekspertów stworzyło dobre przepisy antyprzemocowe. Potrzeba nam powszechnej edukacji i empatii.