Czy mogę zwrócić zakupiony przez internet bilet do muzeum? I co, jeśli bilet nie działa? Na nasze pytania odpowiada prawniczka Charlotta Lendzion.

Sezon letni sprzyja aktywnościom kulturalnym. Szczególnie muzea cieszą się dużym zainteresowaniem turystów. Dlatego zwłaszcza w wakacje warto w tym kontekście przypominać prawa konsumentów kupujących bilety online.

Czy mogę zwrócić bilet, który kupiłam przez internet?

O ile w wielu przypadkach umów zawieranych przez internet można odstąpić od umowy w ciągu 14 dni o tyle, w niektórych przypadkach nie jest to możliwe.

Zgodnie bowiem z artykułem 38 ust. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta (dalej u.o.p.k ) Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów - o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

Oznacza to, że konsument nie będzie mógł wrócić biletu na koncert - chyba, że przedsiębiorca daje taką możliwość. Jest to niewątpliwie istotna kwestia, albowiem nie wszystkie usługi kupowane przez internet można zwracać.

Nie oznacza to jednak, że konsument nie ma praw w zakresie związanym z zakupem biletu. W dalszym ciągu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa konsumenckiego przedsiębiorca jest odpowiedzialny za świadczenie usługi zgodnie z umową jaką zawarł z konsumentem. Zatem jeżeli zakupiony bilet nie działa konsument powinien złożyć reklamację.

Co zrobić jeśli zakupiony przez internet bilet nie działa?

Jeżeli zakupiony bilet nie działa konsument powinien złożyć reklamację.

Zakładając, że dany bilet powinien działać w określonym czasie - przykładowo bilet na koncert, który konsument chce wykorzystać w określonym dniu i godzinie - sprzedawca powinien tak mieć przygotowany proces reklamacyjny, aby takie sytuacje stosunkowo łatwo i szybko rozpatrywać.

Nie zmienia to jednak faktu, że zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorca ma 14 dni od dnia jej otrzymania w zakresie rozpatrzenia reklamacji konsumenta.

Istotny zakres jaki każdy konsument powinien znać przed zakupem biletu jest regulamin danego sklepu internetowego, a co za tym idzie umowa jaką zawiera z przedsiębiorcą (sprzedawcą). W nim bowiem mamy informacje czy jest to podmiot polski czy zagraniczny oraz kto odpowiada w przypadku potencjalnych problemów technicznych z biletem.

Zgodnie bowiem z art. 6. 1. u.o.p.k do umowy, na mocy której przedsiębiorca jest zobowiązany do przeniesienia własności towaru i wykonania usługi, stosuje się przepisy dotyczące umów zobowiązujących do przeniesienia własności.

Zatem w przypadku braku możliwości skorzystania z biletu na skutek jego braku działania w określonym czasie z winy organizatora czy odwołania koncertu konsument ma prawo dochodzenia swoich praw z tego tytułu.

Nie zawsze zwrot pieniędzy czy też bilety na inne wydarzenie będą satysfakcjonowały konsumenta. Przykładowo jeżeli konsument poniósł jakieś koszty związane z przyjazdem to może na podstawie Kodeksu cywilnego domagać się od organizatora poniesionych kosztów w zakresie odszkodowania.