Z Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych – Związkiem Pracodawców, zrzeszającym obecnie 80 podmiotów z siedmiu sektorów rynku finansowego, jest związany od 2010 r.
Przeszedł w nim wszystkie szczeble kariery, by od stycznia 2014 r. stanąć na czele departamentu prawno-legislacyjnego. Pod koniec 2014 r. został też wybrany na przewodniczącego Komitetu Prawno-Politycznego Eurofinans (European Federation of Finance Associations) z siedzibą w Brukseli, organizacji zrzeszającej dostawców kredytu konsumenckiego z 18 krajów Unii Europejskiej (jest pierwszym Polakiem i zarazem najmłodszą osobą na tym stanowisku).

Jest magistrem prawa i ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, ukończył również podyplomowe studia z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa nowych technologii na Uniwersytecie Gdańskim. Wiedza ta przydaje mu się w pracach Zespołu ds. Usprawnienia Informatyzacji Wymiaru Sprawiedliwości, którym kieruje i w którym zasiadają przedstawiciele Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Krajowej Rady Komorniczej.

Jest twórcą i kapitanem drużyny piłkarskiej OIRP w Gdańsku oraz pomysłodawcą i organizatorem corocznego ogólnopolskiego Halowego Piłkarskiego Turnieju Środowisk Prawniczych w Pruszczu Gdańskim.