Uświadamianie Polaków, jak ważne, a do tego łatwe jest sporządzanie testamentów notarialnych to główny cel ogólnopolskiej kampanii „Dobry Testament”, zainicjowanej przez Polski Instytut Filantropii.

Kampania ma też zachęcić Polaków do tego, aby przy sporządzaniu testamentów pamiętali o organizacjach pozarządowych i instytucjach kultury, które dzięki dodatkowym funduszom mogłyby działać sprawniej i efektywniej.

Do kampanii nie może przystąpić każda organizacja. która spełni kilka kryteriów: ma nieposzlakowaną opinię, działa etycznie i zgodnie z prawem, ma przejrzyste finanse oraz nie wchodzi w konflikty interesów w podejmowanych działaniach. Dotychczas uczestnikami „Dobrego Testamentu” zostało dziewięć organizacji. Są to Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Diecezja Krakowska Zakonu Franciszkanów, Fundacja dr Clown, Fundacja VIVA! Akcja dla Zwierząt, Fundacja WWF Polska, Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO, Polska Akcja Humanitarna, Stowarzyszenie mali bracia Ubogich oraz Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce.

Każda osoba zainteresowana kampanią, może skontaktować się z jej managerem Eweliną Szeratics pod adresem mailowym e.szeratics@pif.org.pl.

Mat. pras./EŚ